Ustawienia pól dynamicznych

Aktualizacja: 20 marca 2023
Jesteś tutaj:
Czas czytania: 1 min.

W zakładce „Pola dynamiczne”, w ustawieniach szablonu certyfikatu, możesz zmienić zachowanie i niektóre elementy pól dynamicznych dodanych do szablonu.

Typ pola

W Certesto dostępnych jest kilka typów pól dynamicznych. Dzielimy je na dwie grupy:

  • Pola standardowe – wymagają podania odpowiednich danych w celu wystawienia certyfikatu.
  • Pola automatyczne – nie wymagają podawania danych. Dane są uzupełniane automatycznie.

Poszczególne typy pól są opisane poniżej.

Pole tekstowe

Podstawowy typ pola dynamicznego. Pozwala na wpisanie dowolnego tekstu. Możliwe jest zdefiniowanie zaawansowanego sprawdzania formatu wprowadzonych danych.

Wartość z listy

Lista wartości, z której należy wybrać jedną pozycję. Przydatne przy ograniczonym zbiorze możliwych wartości danego pola np. miasto w którym odbywa się szkolenie lub imię i nazwisko trenera.

Data

Dowolna data, wybierana z kalendarza.

Adres email

Adres email w poprawnym formacie.

Data wystawienia certyfikatu (auto)

Data wystawienia certyfikatu. Pole jest uzupełniane automatycznie.

Data wygaśnięcia certyfikatu (auto)

Data wygaśnięcia certyfikatu. Pole jest uzupełniane automatycznie.

Numer certyfikatu (auto)

Kolejny numer certyfikatu wg. formatu zdefiniowanego w ustawieniach szablonu. W przypadku braku własnego formatu, jest to po prostu kolejna liczba, zaczynając od 1. Pole jest uzupełniane automatycznie.

Opcje pola dynamicznego

Każde pole ma swój określony Typ. Dodatkowo każde pole standardowe musi mieć zdefiniowaną Etykietę, która jest nazwą pola na formularzu, służącym do wystawiania certyfikatu.

Pozostałe opcje mogą się różnić w zależności od typu pola dynamicznego. Poszczególne parametry zostały opisane poniżej.

Rodzaj danych

Dzięki ustawieniu tej opcji, aplikacja „wie” w którym polu dynamicznym znajduje się np. imię i nazwisko kursanta i może je pokazać w odpowiednim miejscu na publicznej stronie certyfikatu.

Jeśli dodajesz standardowe pola dynamiczne, wybierając je z listy, to rodzaj danych powinien się uzupełniać automatycznie i nie ma potrzeby go zmieniać.

Pole wielolinijkowe

Opcja dostępna dla pola tekstowego. Pozwala na wprowadzanie danych w kilku liniach.

Sprawdzaj poprawność prowadzonych danych

Po zaznaczeniu tej opcji, możliwe jest zaawansowane skonfigurowanie sprawdzania poprawności wpisanych danych w pole tekstowe. Dzięki temu mamy pewność, że certyfikat nie zostanie wystawiony z danymi np. w złym formacie.

  • Regex do walidacji – wyrażenie regularne, służące do sprawdzenia poprawności formatu wpisanych danych.
  • Komunikat niepoprawnych danych – komunikat, który pojawia się w przypadku błędnie wprowadzonych danych. Powinien jasno określać, w jakim formacie musi być wprowadzony tekst.

Format

Używany głównie przy datach. Określa format w jakim zostanie wyświetlona i zapisana data.

Lista dozwolonych wartości

Pole do wpisania dozwolonych wartości dostępnych w liście wyboru. Każda wartość powinna być zapisana w osobnej linii.

Czy ten artykuł jest pomocny?
Nieprzydatny 0
Wyświetlenia: 69